Klasik Bale

Zarifliğin, estetiğin, müziğin birleştiği bir sanat dalı olan bale, çocuklarda kas gelişimi, vücut kondisyonunun yanısıra hayal gücü, kendini ifade edebilme, birlikte hareket etme becerilerinin de gelişmesine büyük katkı sağlar. Sahne performanslarının da desteğiyle; kişisel beceri ve başarılarını sergileme, disiplin, özgüven gibi hayatın her aşaması ve alanında ihtiyaç duyulan özelliklerin ön plana çıkmasına yardımcı olur.
Kurumumuzdaki (MEB onaylı sertifika programı) eğitimimiz 4 yaşından itibaren sırasıyla ‘hazırlık sınıfları’, ‘ilk devre’, ‘orta devre’ ve ‘yüksek devre’ olarak verilmektedir.